david19710102
超级版主

[2021] [日本] [全集] [动画] [BT下载][大正处女御伽话 Taishou Otome Otogibanashi][全12集][日语中字][MP4/MKV][1080P][多版

-->


◎译 名 大正处女御伽话/大正少女御伽话

◎片 名 大正オトメ御伽話

◎年 代 2021

◎产 地 日本

◎类 别 爱情/动画

◎语 言 日语

◎上映日期 2021-10-08(日本)

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35296112/

◎编 剧 福田裕子 Hiroko Fukuda

◎主 演 小林裕介 Yuusuke Kobayashi

    宫本侑芽 Yume Miyamoto

    安济知佳 Chika Anzai

    伊藤彩沙 Ayasa Itō

    土岐隼一 Shunichi Toki


◎标 签 动漫 | 日本动画 | 动画 | 2021 | 治愈 | 日本 | 少女心 | 番剧


◎简 介

 

 时值大正——

 

 出生在富裕之家、衣食无忧的志磨珠彦,忽然遭遇了重大事故,失去了右手的自由、父亲的期待还有母亲。以修养的理由被赶到了乡下,不知不觉变成了厌恶世间一切的厌世家。一位名叫夕月的少女来到他的身边。原来她是父亲为了照顾珠彦而派来的妻子。一开始珠彦对于夕月感到厌烦,但是在夕月的笑容和温柔中逐渐展开心扉——最后,两人能成为真正的夫妻吗。大正怀旧爱情故事,开演!

 
 

 

 

 


#1楼
发帖时间:2021-10-09 11:02:28   |   回复数:12
david19710102
超级版主

3月前 #2楼
david19710102
超级版主

Lilith-Raws 

MP4 1080P繁中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 01 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 17.87K 2639 次 3月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 02 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 14.31K 1512 次 3月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 03 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 14.84K 1680 次 2月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 04 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 13.18K 1638 次 2月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 05 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 14.18K 1400 次 2月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 06 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 13.84K 1596 次 2月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 07 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 12.99K 1456 次 1月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 08 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 14.18K 1498 次 1月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 09 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 13.40K 1365 次 1月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 10 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 13.59K 1260 次 1月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 11 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 14.96K 1323 次 1月前

[Lilith-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 12 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 15.58K 1078 次 22天前

3月前 #3楼
david19710102
超级版主

NC-Raws 

MP4 1080P繁中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 01 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 34.32K 889 次 3月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 02 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 27.50K 567 次 3月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 03 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 28.59K 616 次 2月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 04 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 25.27K 595 次 2月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 05 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 27.27K 812 次 2月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 06 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 26.58K 504 次 2月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 07 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 24.86K 434 次 1月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 08 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 27.27K 371 次 1月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 09 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 25.68K 385 次 1月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 10 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 26.09K 427 次 1月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 11 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 28.83K 399 次 1月前

[NC-Raws] 大正處女御伽話 _ Taishou Otome Otogibanashi - 12 [Baha][WEB-DL][1080p][AVC AAC][CHT][MP4].torrent 0 金币 30.06K 336 次 22天前

3月前 #4楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

MP4 720P简中/繁中


22 个附件 售价 大小 下载 时间

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][01][720p][简体].torrent 0 金币 22.26K 308 次 3月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][01][720p][繁體].torrent 0 金币 22.26K 329 次 3月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][02][720p][简体].torrent 0 金币 13.35K 196 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][02][720p][繁體].torrent 0 金币 13.35K 245 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][03][720p][简体].torrent 0 金币 13.09K 196 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][03][720p][繁體].torrent 0 金币 13.09K 238 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][04][720p][简体].torrent 0 金币 12.49K 161 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][04][720p][繁體].torrent 0 金币 12.49K 224 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][05][720p][简体].torrent 0 金币 12.85K 140 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][05][720p][繁體].torrent 0 金币 12.85K 140 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][06][720p][简体].torrent 0 金币 12.97K 140 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][06][720p][繁體].torrent 0 金币 12.97K 126 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][07][720p][简体].torrent 0 金币 12.48K 147 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][07][720p][繁體].torrent 0 金币 12.48K 133 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][08][720p][简体].torrent 0 金币 13.02K 147 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][08][720p][繁體].torrent 0 金币 13.02K 133 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][07][1080p][简体].torrent 0 金币 17.62K 63 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][07][1080p][繁體].torrent 0 金币 17.60K 84 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][08][1080p][简体].torrent 0 金币 18.71K 70 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][08][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.71K 112 次 27天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][09][720p][简体].torrent 0 金币 13.00K 35 次 13小时前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][09][720p][繁體].torrent 0 金币 13.00K 49 次 13小时前

3月前 #5楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

MP4 1080P简中/繁中


14 个附件 售价 大小 下载 时间

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][01][1080p][简体].torrent 0 金币 18.57K 259 次 3月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][01][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.57K 266 次 3月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][02][1080p][简体].torrent 0 金币 19.19K 161 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][02][1080p][繁體].torrent 0 金币 19.19K 175 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][03][1080p][简体].torrent 0 金币 18.88K 168 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][03][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.88K 147 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][04][1080p][简体].torrent 0 金币 17.74K 140 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][04][1080p][繁體].torrent 0 金币 17.74K 140 次 2月前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][05][1080p][简体].torrent 0 金币 18.55K 98 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][05][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.55K 91 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][06][1080p][简体].torrent 0 金币 18.57K 98 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][06][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.55K 91 次 28天前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正处女御伽话_Taishou Otome Otogibanashi][09][1080p][简体].torrent 0 金币 18.53K 28 次 13小时前

【喵萌奶茶屋】★10月新番★[大正處女御伽話_Taishou Otome Otogibanashi][09][1080p][繁體].torrent 0 金币 18.53K 21 次 13小时前

3月前 #6楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

MKV 1080P简繁中


3月前 #7楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #8楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #9楼
david19710102
超级版主
备用
3月前 #10楼
mzb520
一派掌门
支持下。
3月前 #11楼
Bjxiaoyu1986
小有名气
多谢楼主分享~
1月前 #12楼
david19710102
超级版主
0117
13小时前 #13楼
游客组