david19710102
超级版主

[2022] [日本] [动画] [连载] [BT下载][世界末日与柴犬同行 Sekai no Owari ni Shiba Inu to][更新至36集][日语中字][MKV][1080P][多版

-->


◎译 名 世界末日与柴犬同行

◎片 名 世界の終わりに柴犬と

◎年 代 2022

◎产 地 日本

◎类 别 动画

◎语 言 日语

◎上映日期 2022-07(日本)

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35925067/

◎主 演 内田真礼 Maaya Uchida

    田村睦心 Mutsumi Tamura


◎简 介

 

 动画《#世界末日与柴犬同行#》改编自石原雄创作的漫画作品,预计将于夏季在YouTube上播出

 
 

 

 

#1楼
发帖时间:2022-08-05 08:58:03   |   回复数:5
david19710102
超级版主

NaN-Raws 

MP4 1080P繁中 


21 个附件 售价 大小 下载 时间

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[1][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1003B 2296 次 2月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[2][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.04K 1505 次 2月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[3][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.10K 791 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[4][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.12K 700 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[5][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.06K 581 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[6][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.08K 483 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[7][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.10K 413 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[8][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.14K 399 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[9][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.08K 385 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[10][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1024B 343 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[11][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.06K 315 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[12][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.12K 308 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[13][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.06K 294 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[14][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.12K 308 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[15][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.04K 266 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[16][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.06K 231 次 1月前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[26][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.06K 112 次 19天前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[27][Bilibili][WEB-DL][1080P][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.12K 112 次 17天前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[28][Bilibili][WEB-DL][1080P ][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.10K 175 次 15天前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[29][Bilibili][WEB-DL][1080P ][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.16K 98 次 14天前

[NaN-Raws]世界末日柴犬為伴[33][Bilibili][WEB-DL][1080P ][AVC_AAC][CHT][MP4][bangumi.online].torrent 0 金币 1.14K 49 次 7天前

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

NC-Raws 

MKV 1080P简繁中


2月前 #3楼
david19710102
超级版主
备用
2月前 #4楼
mzb520
一派掌门
支持下。
2月前 #5楼
david19710102
超级版主
1005
23小时前 #6楼
游客组